Bilmediğimiz en batımız Fas 2

 

Resmi adi: Magrib Krallığı

Batılılar Morocco ya da Moroc, biz ise Barbaros Hayrettin'in Cezayir'i aldıktan sonra Fes şehri yakınlarına kurduğu karargahından dolayı ve fes ile ilk karşılaşmamızdan dolayı Fas diyoruz.
Baskenti: Rabat (Nüfusu: 1.000.000). Ülkenin siyasi başkenti ed-Dâru'l-Beyza (Kazablanka), Kültür başkenti ise Fes. Merakeş, Meknes, Agâdir, Essauare  diğer önemli şehirleri.

Kazablanka'daki rehberimiz Kerküklü Yılmaz, Kazablanka'yı ekonomik başkent ve bizim İstanbul ile Fes'i kültürel başkent, bizdeki Konya ile (Konyalı olarak biraz gururlandık  tabii) Marakeş'i turizm başkenti, her ne kadar denizi olmasa da Antalya ile özdeşleştirdi.

Yüzölçümü: 724.730 km2. (Batılı kaynaklarda Batı Sahra ayrı bir ülke kabul edildiğinden Fas'ın yüzölçümü 458.730 km2 olarak gösterilmektedir.) Nüfusu: Son resmi sayımlara göre 32.000.000 dur.

Fas nüfusunun %55'ini Araplar oluşturmaktadır ancak bazı kaynaklarda Fas Araplarının çoğunun Berberi kökenli oldukları ve bunların ana dillerini unutarak Araplaştıkları ifade edilmektedir. Arapların % 98.2'si Müslüman'dır. İkinci etnik grup olan Berberilerin oranı % 34'tür. Berberiler, Kuzeybatı ve Batı Afrika ülkelerine yayılmış bir etnik topluluktur. Berberiler bu bölgenin yerlileri olarak bilinir. Bütün Berberilerin anladığı ortak bir dil yoktur. Batılı sömürgeci ülkeler, Berberileri İslam'dan uzaklaştırarak İslam öncesi hayatlarına döndürebilmek için çeşitli hareketler başlatmışlar ancak bu hareketler pek fazla etkili olmamış. Üçüncü sırada gelen etnik unsur % 10'luk orana sahip olan Moorlardır. Moorlar Moritanya kökenlidirler. Kalan nüfusu da İspanyollar başta olmak üzere Avrupalı Hıristiyan azınlıklarla Yahudi azınlık oluşturmaktadır.

Dil: Resmi dil Arapçadır. Halkın geneli Arapça konuşur. Bunun yani sıra Berberice de konuşulmaktadır. Yine Fransızca konuşulan diller arasındadır.

Din: Resmi din İslam'dır. Halkın % 98.7'si Müslümandır. Müslümanların büyük çoğunluğu Maliki, az bir kısmı Hanefidir. Çoğu Avrupa asıllı olan Hıristiyanların oranı % 1, Yahudilerin oranı da % 0.5'tir.

Para birimi: Fas dirhemi. Bugün için 1 dirhem 0,21 TL civarındadır. Kişi başna düşen milli gelir: 1030 dolar.
 


Coğrafi durumu: Kuzeybatı Afrika ülkelerinden olan Fas, kuzeyden Akdeniz, doğudan Cezayir güneyden Moritanya, batıdan Atlas Okyanusu'yla çevrilidir. Fas' ın en önemli sıradağ kütlesi olan Atlas Dağları, ülke topraklarını ikiye bölmektedir.  Yönetim: Fas krallıkla yönetilen bir ülkedir. Kral, resmiyette "emiru'l-mu'minin" olarak adlandırılır. Kralların, Peygamberimiz soyundan geldikleri yani şerif oldukları söylenmekte. Ancak mevcut yönetim Batı yanlısı ve İslâmi ölçülerden uzak bir çizgi takip etmektedir. Kral, geniş yetkilere sahiptir. Hükümet kral tarafından tayin edilir. Parlamentonun kabul ettiği kanunları veto etme ve gerek gördüğünde referanduma gitme yetkisi vardır. Ülkede birden fazla siyasi parti kurulabilmekte ve bu konuda ancak bir siyasi partinin kurulabilmesi için kralın izin vermesi gerekir. Üyeleri seçimle belirlenen 333 üyeli bir parlamentosu bulunmaktadır. Ancak parlamentonun yasama yetkisi sınırlıdır ve kralın veto ettiği bir kanun tasarısını yeniden görüşüp kabul etme hakkı yoktur.
Marakeş'te bir duvarda partilerin afişlerini yapıştırmaları için çizilen çizgilere göre 18 parti olduğunu gördük
 


Necmettin Erbakan'ın tavsiyesi ile kurulduğu söylenen ve İlk kez 1997 yılında seçimlere katılan Fas Adalet ve Kalkınma Partisi AKP 2011 yılında yapılan seçimleri kazanmış ve genel başkanı Abdelillah Benkirane kral tarafından başbakan olarak atanmıştır.  
 

 

GEZİ NOTLARI : Ali CAN

GÖRSELLER    : Ahmet ÖZER

EDİTÖRLER      : Hasip ŞENALP, Nuri ODACI ve Sefa COŞKUN